تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

تحقیق بررسی ساختارسازمانی باتحلیل رفتگی شغلیشناسه محصول: 510476
موجود

تحقیق بررسی ساختارسازمانی باتحلیل رفتگی شغلی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 18000تومان

برچسب ها :

تحقیق بررسی ساختارسازمانی باتحلیل رفتگی شغلی

تحقیق بررسی ساختارسازمانی باتحلیل رفتگی شغلی

این فایل شامل3صفحهwordو13صفحه پاورپوینت می باشد.

چکیده  تحقیق برای راهنمایی بیشترمطلب در ذیل آمده است.

چكيده:  ساختار سازماني و تحليلرفتگي شغلي دو مقوله مهم هستند كه امروزه در حوزة تئوريهاي مديريت رفتا ر سازماني از جايگاه ويژهاي برخوردارند. اين دو مبحث  داراي نقاط مشترك فراواني هستند كه برهم تأثيرگذارند.با توجه به اهميت اين دو مقوله، در اين پژوهش تلاش گرديده تا ضمن تعريفي روشن از مسأله تحقيق و ادبيا ت مربوط به اين دو مقوله، ارتباط اين دو مفهوم با يكديگر در بين كاركنان دانشگاه شهيد بهشتي ، مور د بررسي قرا رگيرد. با توجه به هدف و ماهيت موضوع و فرضيه ها، تحقيق حاضر از نوع توصيفي / همبستگي است . جامعه آماري اين تحقيق 600 نفر از كاركنان دانشگاه ميباشند،كه با استفاده از جدول مورگان 234 نفر به روش تصادفي ساده بهعنوان نمونه انتخاب شدند . ابزار جمع آوري داده هاي دو پرسشنامه ساختار سازماني با ضريب آلفاي 78 % و پرسشنامه تحليلرفتگي شغلي مسلچ 1 با ضريب آلفاي 86 % است. نتايج نشان داد كه بين تمام عوامل ساختار سازماني و تحليل رفتگي شغلي همبستگي مثبت و معنادار است.


تحقیق روش تولید2تمام سرفصل ها برای ارائه دادنشناسه محصول: 509871
موجود

تحقیق روش تولید2تمام سرفصل ها برای ارائه دادن

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 12000تومان

برچسب ها :

تحقیق روش تولید2تمام سرفصل ها برای ارائه دادن

تحقیق روش تولید2تمام سرفصل ها برای ارائه دادن

شامل سر فصل های ذیل می باشد:

0-مقدمه

1-ریخته گری فلزات56صفحه

2-فرآیندهای شکل دهی وشکل دادن32صفحه

3-آهنگری فلزات26صفحه

4-اکستروژن وکشش فلزات 26صفحه

5-فرایندهایشکل دهی ورق فلزی36صفحه

6-تکنولوژی پلاستیک20صفحه

7-روش های جوشکاری34صفحه


تحقیق گاز2 شعله رومیزی وسه شعله 2لوکسشناسه محصول: 509828
موجود

تحقیق گاز2 شعله رومیزی وسه شعله 2لوکس

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان

برچسب ها :

تحقیق گاز2 شعله رومیزی وسه شعله 2لوکس

تحقیق گاز2 شعله رومیزی وسه شعله 2لوکس

دوفایل بصورت جداگانه می باشدوبرای دوشعله 27صفحه wordوبرای سه شعله 19 صفحه wordاست.


برنامه متلب پخش بار شش باسه نیوتون رافسون و گاوس سایدلشناسه محصول: 487627
موجود

برنامه متلب پخش بار شش باسه نیوتون رافسون و گاوس سایدل

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 30000تومان

برچسب ها :

برنامه متلب پخش بار شش باسه نیوتون رافسون و گاوس سایدل

برنامه متلب پخش بار شش باسه نیوتون رافسون و گاوس سایدل

با وجود این فایل می توانید تمام برنامه های متلب پخش بار شش شینه دیگر را شبیه سازی کنید وبراحتی می توانید برنامه ان را پیاده سازی کنید.شمای کلی مدار در پوشه قرارداردوبطور دقیق به همراه جزییات می باشد.

برنامه ای عالی وفوق العاده برای پخش بار 6شینه.


دونمونه پروژه طرح توجیهی اقتصادمهندسیشناسه محصول: 482329
موجود

دونمونه پروژه طرح توجیهی اقتصادمهندسی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20000تومان

برچسب ها :

دونمونه پروژه طرح توجیهی اقتصادمهندسی

دونمونه پروژه طرح توجیهی اقتصادمهندسی

این زیپ شامل دوفاولدرمی باشد که ذرهر فولدر یک فایل ورد که دران فرضیات یک مطالعه امکان سنجی ویک فایل اکسل که شامل حل پروژه می باشدقرار داده شده است.


تحقیق بررسی تاثیر جنسیت سرمایه گذران بررفتارهای سرمایه گذاری آن ها در بورس اوراق بهادارتهرانشناسه محصول: 481950
موجود

تحقیق بررسی تاثیر جنسیت سرمایه گذران بررفتارهای سرمایه گذاری آن ها در بورس اوراق بهادارتهران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 15000تومان

برچسب ها :

تحقیق بررسی تاثیر جنسیت سرمایه گذران بررفتارهای سرمایه گذاری آن ها در بورس اوراق بهادارتهران

تحقیق بررسی تاثیر جنسیت سرمایه گذران بررفتارهای سرمایه گذاری آن ها در بورس اوراق بهادارتهران

این فایل شامل98صفحه wordبرای سهولت در انجام تغییرات می باشد.


پروژه طرح ریزی واحدهای صنعتی کارخانه والاصنعت آمل(72صفحه)شناسه محصول: 481037
موجود

پروژه طرح ریزی واحدهای صنعتی کارخانه والاصنعت آمل(72صفحه)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7000تومان

برچسب ها :

پروژه طرح ریزی واحدهای صنعتی کارخانه والاصنعت آمل(72صفحه)

پروژه طرح ریزی واحدهای صنعتی کارخانه والاصنعت آمل(72صفحه)

این پروژه بصورت فایل wordدر72صفحه می باشد.


طرح ریزی واحدهای صنعتی شرکت فرانس موتور قطعه فلایویلdv6شناسه محصول: 481040
موجود

طرح ریزی واحدهای صنعتی شرکت فرانس موتور قطعه فلایویلdv6

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7000تومان

برچسب ها :

طرح ریزی واحدهای صنعتی شرکت فرانس موتور قطعه فلایویلdv6

طرح ریزی واحدهای صنعتی شرکت فرانس موتور قطعه فلایویلdv6

این پروژه بصورت فایلwordدر67صفحه می باشد.


پروژه درس عملیات حرارتی بررسی فولاد1536و5015 بااستفاده از نرم افزار ac3شناسه محصول: 481044
موجود

پروژه درس عملیات حرارتی بررسی فولاد1536و5015 بااستفاده از نرم افزار ac3

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 12000تومان

برچسب ها :

پروژه درس عملیات حرارتی بررسی فولاد1536و5015 بااستفاده از نرم افزار ac3

پروژه  درس عملیات حرارتی بررسی فولاد1536و5015 بااستفاده از نرم افزار ac3

این پروژه بصورت فایلwordوبااستفاده ازنرم افزارac3جمع آوری شده است.


1